MEATECH CREATIVE ACADEMY

Digital Media, Digital Graphic Design & Creative Multimedia Designer

Pengenalan Program

Program ini dibangunkan adalah menyasarkan untuk melahirkan mikro entrepreneur di dalam bidang Digital Creative Content. Melalui 2 elemen utama di dalam satu program latihan iaitu kemahiran penghasilan creative content dan kemahiran digital marketing,peserta program ini akan mampu untuk menjana pendapatan mereka sendiri. Ini kerana selain daripada pengetahuan berkenaan dengan platform digital marketing dan perniagaan on-line, calon juga diberi pendedahan pengetahuan dan kemahiran bagi menerbitkan video kreatif yang menarik perhatian dan kandungan yang mampu menyampaikan mesej.

Kami juga akan memastikan di dalam program ini calon-calon ini akan diberikan bimbingan bagaimana untuk menjana pendapatan pertama mereka dengan menggunakan kemahiran yang telah diperolehi.

SIJIL KEMAHIRAN MODULAR (JPK)

Kod Program